Większość współczesnych przedsiębiorstw korzysta z różnych systemów transportu wewnętrznego. W zdecydowanej większości przypadków jest to transport oparty na pracy ręcznej z wykorzystaniem różnego rodzaju maszyn i urządzeń transportowych, środków do składowania materiałów (systemów regałowych) oraz urządzeń pomocniczych tj. rampy, palety, pojemniki itp. W dużych firmach część takiego systemu zostaje jednak zautomatyzowana. Pojawia się zatem pytanie, w których branżach warto inwestować w automatyczne systemy transportu wewnętrznego, a w których nie warto tego robić.

produkcja

Firmy, w których najczęściej instaluje się różnego rodzaju zautomatyzowane systemy transportu wewnętrznego to przede wszystkim różnego rodzaju centra logistyczne, hurtownie, zakłady produkcyjne, magazyny i inne duże obiekty, w których budowa tego typu linii jest rozwiązaniem pozwalającym oszczędzać czas i zwiększyć ogólną wydajność działania przedsiębiorstwa.

W praktyce automatyzacja procesów produkcyjnych, których ważną częścią jest transport wewnątrzzakładowy półproduktów, opakowań lub produktów gotowych, najczęściej odnosi się do firm produkcyjnych. W tego typu przedsiębiorstwach automatyzacja procesu transportu wewnętrznego w bezpośredni sposób przekłada się na przyspieszenie produkcji i zmniejszenie zatrudnienia, co z kolei owocuje większą rentownością przedsiębiorstwa. W przypadku hurtowni, magazynów lub centrów logistycznych, najczęściej mamy do czynienia jedynie z częściową automatyzacją systemu transportu wewnętrznego. W zakładach produkcyjnych proces automatyzacji zwykle jest większy.