Nowoczesny sposób na weryfikację jakości materiałów

Nowoczesny sposób na weryfikację jakości materiałów

We współczesnym sektorze technologicznym ważne są nie tylko innowacyjność rozwiązań produkcyjnych oraz wydajność, ale również gwarancja jakości materiałów wykorzystywanych do uzyskania produktu finalnego. Stąd niezwykle istotne jest weryfikowanie ich poziomu gatunkowego przy użyciu zaawansowanych procedur.

Dobry materiał gwarantem wartościowego produktu

badanie radiograficzne

Najpopularniejszą metodą służącą do oceny jakości materiałów przemysłowych jest badanie radiograficzne. Polega ono na przepuszczeniu przez obiekt wiązki promieni Gamma czy X (albo izotopów pierwiastków promieniotwórczych) w celu uzyskania jego obrazu na specjalnej kliszy fotograficznej. Dzięki tej technice uzyskuje się wierny obraz struktury materiału. Wszelkie defekty organiczne, niespójności budowy wewnętrznej czy uszkodzenia mechaniczne prześwietlanego elementu są widoczne na zdjęciu w postaci zaciemnień. Ich intensywność wskazuje na stopień uszczerbku. Badania radiograficzne najczęściej stosowane są dla zweryfikowania stanu metali kolorowych i różnych typów stali, w tym stali niskowęglowych czy stopowych. W wypadku analizy obiektów wieloelementowych promieniowanie pozwala sprawdzić też jakość stopów lub spawów. Zdjęcia pokazują bowiem dokładnie wszelkie pęknięcia, pęcherze gazowe, niedoskonałości w zakresie przetopu, a także obecność w metalach domieszek innych substancji, np. pochodzenia naturalnego, takich jak piasek, żwir lub drobne kamienie.

Uniwersalność techniki weryfikacyjnej

Trzeba podkreślić, że przy pomocy promieniowania wykorzystywanego podczas badania radiograficznego można sprawdzać jakość praktycznie wszystkich materiałów wykorzystywanych w przemyśle. Oprócz metali analizie mogą być poddane również tworzywa sztuczne, szkło, płyty betonowych, komponenty ceramiczne czy płyty kamienne, choć w przypadku tych ostatnich ewentualne niedoskonałości mają najczęściej, choć nie zawsze, charakter powierzchniowy i są widoczne gołym okiem. Jedynymi materiałami, które nie mogą być badane w ten sposób, są te, które charakteryzują się znaczną absorpcją promieniowania jonizującego np. ołów. W ich przypadku wynik nie odpowiadałby stanowi faktycznemu. Szerokie zastosowanie metody, jej wiarygodność i stosunkowo niskie koszty przeprowadzania weryfikacji sprawiają, iż badanie radiograficzne jest pierwszym wyborem producentów chcących upewnić się, co do jakości materiałów. Mimo że coraz więcej ośrodków kontroli proponuje wykonywanie tego typu analiz przy użyciu technologii cyfrowej, to i tak metoda radiologiczna nie traci badawczej i praktycznej wartości.