Studiując kierunek techniczny związany choć trochę z mechaniką i  budową maszyn, nie ma takiej opcji, aby uniknąć przedmiotu o wdzięcznej nazwie ''spawalnictwo''. I bardzo dobrze! Bo połączenie spawane to wciąż jedna z najpopularniejszych metod łączenia elementów.

Czym przede wszystkim charakteryzuje się połączenie spawane? Otóż jest to połączenie nierozłączne, które powstaje wskutek skrzepnięcia nadtopionych materiałów łączonych elementów i spoiny. Zazwyczaj stosuje się je do łączenia metali oraz tworzyw sztucznych. Istnieje wiele metod spawania, zatem połączenie spawane można uzyskać zarówno spawając gazowo, jak i gazowo, hybrydowo plazmowo czy laserowo. Wszystko zależy od tego, jakiego efektu oczekujemy. Głównym kryterium, które bierze się pod uwagę, gdy chcemy sprawdzić czy dane połączenie spawane jest dobre jakościowo,  jest wytrzymałość spoiny i materiału wokół niej. Nic w tym dziwnego, bowiem w czasie spawania w materiale zachodzą przemiany cieplne, których efektem jest osłabnięcie wytrzymałości. Obecnie niezwykle trudno jest znaleźć dobrego spawacza. Stworzenie odpowiedniej spoiny bowiem jest niezwykle odpowiedzialnym i trudnym zadaniem, przez co wymaga sporego doświadczenia.