Współczesne migomaty inwertorowe to nie tylko mniejsza masa, a przez to większa mobilność w stosunku do starszych konstrukcji transformatorowych, to także możliwość podłączenia urządzenia do klasycznego gniada elektrycznego (spawarki transformatorowe potrzebują dostępu do sieci trójfazowej) i co bardzo ważne, również szereg dodatkowych funkcji wbudowanych w samo urządzenie. Zwykle są to trzy podstawowe funkcje. Pierwsza z nich to tzw. gorącego startu, czyli HOT START, druga to funkcja przeciwzwarciowa, czyli ANTI STICK, trzecia to funkcja regulacji prądu zwarcia, czyli ARC FORCE. Każda z wyżej wymienionych funkcji wpływa na zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa podczas pracy z migomatami inwertorowymi, co po części przełożyło się na większą popularność tego typu konstrukcji.

Funkcja gorącego startu to coś, dzięki czemu nie musimy tracić czasu na przygotowanie i rozpoczęcie pracy. HOT START pozwala na chwilowe zwiększenie prądu spawania, co pozwala na szybsze rozgrzanie materiału i elektrody w miejscu styku. W ten sposób łatwiej dużo łatwiej ukształtować formę i lico spoiny, co w zasadniczy sposób ułatwia późniejszą pracę przy spawaniu danego elementu konstrukcyjnego. Gorący start to podstawowa funkcja, która w zasadniczy sposób odróżnia dobrej klasy migomaty inwertorowe od urządzeń starszej generacji. Warto przy tym pamiętać, że klasyczne spawarki transformatorowe takich dodatkowych funkcji wspierających spawanie w ogóle są pozbawione.

Druga ważna funkcja to ANTI STICK. Zastosowanie rozwiązania przeciwzwarciowego pozwala w lepszy sposób zabezpieczyć uchwyt spawalniczy i do pewnego stopnia także samą elektrodę. Dzięki wspomnianej funkcji w momencie przywarcia elektrody do materiału spawanego, spawarka inwertorowa automatycznie zmniejsza prąd spawania do minimum. Ten prosty zabieg umożliwia szybkie oderwanie elektrody od materiału, jeszcze przed jej całkowitym przywarciem. Funkcja przeciwzwarciowa pozwala zatem, przynajmniej do pewnego stopnia, zminimalizować koszty ewentualnego błędu podczas spawania.

Trzecie dodatkowa funkcja, w którą wyposażone są praktycznie wszystkie współczesne migomaty inwertorowe to funkcja ARC FORCE. Regulacja prądu zwarcia to prosty sposób na ustabilizowanie prądu na łuku spawalniczego, co pozwala na łatwiejsze operowanie spawarką. Skracaniu łuku towarzyszy wzrost prądu spawania, a zatem przy dłuższym łuku spawania będziemy mieli mniejszą głębokość wtopu, przy łuku krótszym głębokość wtopu będzie znacznie większa, łącznie z możliwością przepalenia materiału na wylot.

Szeroką ofertę spawarek można znaleźć w sklepie Eltrex.net.pl.