Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy branżowej, ale także umiejętności prowadzenia ksiąg rachunkowych. W przypadku braków wiedzy w jaki sposób należy to robić lub też dużych rozmiarów działalności i związanego z tym braku czasu, warto jest zdecydować się na powierzenie tego zadania profesjonalnemu biurze rachunkowemu, które świadczy usługi księgowe dla innych podmiotów.

Na rynku istnieje jednak wiele takich biur. Czym się zatem należy kierować by wybrać odpowiednie biuro rachunkowe?

usługi księgowe Doświadczenie na rynku, licencje i uprawnienia Pierwszym kluczowym kryterium doboru biura rachunkowego jest doświadczenie na rynku usług księgowych. Biura, które posiadają minimum 5-10 letnie doświadczenie na rynku nie tylko szybciej wykonują usługi księgowe i są bardziej elastyczne ze względu na znajomość specyfiki prowadzenia ksiąg wielu branż, ale posiadają także ogląd na sytuację w zakresie zmieniających się stale przepisów i interpretacji, przez co łatwiej przychodzi im rozwiązywanie nietypowych problemów. Bardzo istotnym kryterium, które pozwala ocenić fachowość danego biura rachunkowego jest posiadanie przez co najmniej jednego z ich pracowników licencji Ministra Finansów, uprawnień doradcy podatkowego lub też tytułu biegłego rewidenta. Od 10.08.2014 r. w związku z deregulacją usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych posiadanie takiej licencji bądź uprawnień nie jest konieczne by prowadzić biuro rachunkowe. Wystarczy wyłącznie posiadanie ubezpieczenia OC, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz niekaralność za przestępstwa skarbowe. Podejmowanie współpracy z takim biurem wiąże się zatem z pewnym ryzykiem. Oferta biura rachunkowego Dobierając biuro rachunkowe dostosowane do naszych potrzeb, warto jest także zwrócić uwagę na to jaką posiada ono ofertę. W zależności bowiem od rodzaju i rozmiarów działalności gospodarczej może być ona prowadzona w jednej z trzech uproszczonych form (karty podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanego czy książki przychodów i rozchodów) bądź w formie pełnej księgowości. Niektóre z biur rachunkowych specjalizują się w formach uproszczonych, inne w prowadzeniu ksiąg dla pełnej księgowości, dlatego warto jest wybrać takie biuro, które poprowadzi dany rodzaj ksiąg rachunkowych rzetelnie. Jeśli chcemy by biuro rachunkowe obsługiwało naszą firmę w sposób kompleksowy, warto jest postawić na taki podmiot, który w swojej ofercie posiada także obsługę kadrowo-płacową oraz doradztwo podatkowe. Dzięki temu w pełni będzie można skupić się na tym co najważniejsze - na rozwoju swojej działalności, kontaktach z klientami i sprzedaży produktów lub usług.

Sprawdź na http://www.business-care.pl/uslugi/uslugi-ksiegowe.html