Ogromna liczba ofert, która wzrasta i wzrasta każdego dnia, sprawia że klient przyjmuję rangę pana. Dla niego tworzy się w pierwszym rzędzie wszelako rozumiane programowanie aplikacji mobilnych. Gdyż to urządzenia mobilne zdominowały dzisiejszy rynek, a klient żyjący i funkcjonujący w społeczeństwie konsumpcyjnym. Zasada, że posiadanie samo w sobie może tworzyć tożsamość człowieka dominuje dzisiejsze przekonania. Firmy zatem chcą zwerbować jak najwięcej klientów, decydując się na tworzenie aplikacji. Anroid jest jednym z systemów, który je umożliwia. Informatycy są dzisiaj mile widziani w naszym społeczeństwie. Ich „sztuczki” niedostępne laikowi pozwalają osiągnąć sukces. Ostatnio powstało niezliczenie wiele firm, które oferują tworzenie aplikacji. IOS jest tutaj kolejnym przykładem, to jeden z popularniejszych systemów, lecz również bardzo problematyczny. Problematyczność ta wynika z ograniczenia, którym jest Apple – jest to bowiem jedyne urządzenie zdolne do programowanie tego systemu. Programowanie aplikacji mobilnych wiąże się zatem z wieloma ograniczeniami, które wciąż jeszcze są obecne w tak daleko posuniętej dziedzinie jaką jest informatyka. Ograniczenia te nie zostały do dzisiaj rozwiązane przez specjalistów. Porównując dwie wyżej wymienione aplikacje, można stwierdzić, iż bardzo dużym zróżnicowaniem, jeżeli chodzi o poziom trudności,  cechuje się samo tworzenie aplikacji. Anroid wykazuje większą popularność, a co za tym idzie większy dostęp do ich tajników oraz udoskonalanie samego systemu. Powoduje to siłą rzeczy jeszcze częstsze tworzenie aplikacji. IOS natomiast wykazuje zupełnie odwrotną tendencję. Jego popularność jest bardzo mała i zastosowanie w firmach niewielkie. Za zdobywanie klientów w większości firm „troszczy się” zatem pierwszy system, którego opanowanie, choć łatwiejsze, gwarantuje większy sukces. Stąd wniosek, że poziom trudności nie zawsze musi być proporcjonalny do poziomu sukcesu.